Mẫu hồ sơ thành lập mới Hợp Tác Xã

  • 22/11/2019
  • 1598

THÔNG TIN CƠ BẢN THỦ TỤC THÀNH LẬP HTX

I. Tuần tự các bước khi thành lập HTX:

1. Lập ra một Ban Sáng lập viên (từ 2 đến 3 người)

2. Ban Sáng lập viên thống nhất việc dự thảo Điều lệ (theo mẫu)

3. Thống nhât dự kiến danh sách thành viên

4. Thống nhất việc dự thảo Phương án sản xuất, kinh doanh

5. Ấn định ngày tổ chức Hội nghị (viết tắt HN), gửi giấy mời 

6. Tổ chức Hội nghị. Chương trình gồm:

a) Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, thông qua chu­ơng trình Hội nghị.

b) Bầu Chủ toạ và Thư­ ký HN, lấy biểu quyết của Hội nghị; Chủ toạ và Thư­ ký lên làm việc

c) Chủ toạ HN thông qua:

- Dự thảo Điều lệ HTX;

- Dự kiến danh sách thành viên;

- Dự thảo Ph­ương án sản xuất, kinh doanh.

Thảo luận & biểu quyết của Hội nghị từng nội dung đã thông qua.

d) Mời lãnh đạo cấp trên phát biểu;

đ) Bầu HĐ Quản trị; bầu Chủ tịch HĐQT;

e) Bầu Ban Kiểm soát, bầu Trưởng Ban Kiểm soát HTX (hoặc bầu Kiểm soát viên - đối với HTX không thành lập Ban Kiểm soát)

(Các phiên bầu cử đều áp dụng bằng hình thức bỏ phiếu kín)

g) HĐ Quản trị, Ban Kiểm soát hoặc kiểm soát viên ra mắt nhận nhiệm vụ;

h) Thông qua Nghị quyết Hội nghị, lấy biểu quyết;

i) Bế mạc.

II. Hồ sơ hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh HTX

Tổ chức Hội nghị xong, Hội đồng Quản trị mang hồ sơ đến phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện, nơi HTX dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ gồm: 

1) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 (Mẫu 1);

2) Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Điều 21 Luật Hợp tác xã (Mẫu 2);

3) Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 (Mẫu 3);

4) Danh sách thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 (Mẫu 4);

5) Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát (hoặc kiểm soát viên) theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 (Mẫu 5);

6) Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 20 Luật Hợp tác xã đã được biểu quyết thông qua (Mẫu 6).  

Tải mẫu về

 

Sa Huỳnh Cổ Travel - Khu du lịch cộng đồng khám phá nét đẹp văn hoá và kết nối giá trị cội nguồn.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ OCOP QUẢNG NGÃI
Địa chỉ: 157 Phan Bội Châu, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Hotline: 0961025268 | 0989305023
Website: http://sahuynhcotravel.com/
Email: sahuynhcotravel@gmail.com

Bình luận