Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền

- Hiện tại công ty không có chính sách đổi trả hàng hoá.

- Hàng hoá đã mua rồi không chấp nhận đổi trả và hoàn tiền.