Các đơn vị Hợp Tác Xã

Chu Trình Ocop và những nhóm sản phẩm triển khai

Chu trình Ocop được thực hiện như thế nào? Bao gồm mấy bước? Và có những nhóm sản phẩm triển khai nào được đưa vào thực hiện trong chiến dịch  “Mỗi xã, phường một sản phẩm”. Cùng Sa Huỳnh Cổ Travel tìm hiểu qua bài viết bên dưới để được nắm rõ hơn về vấn đề này.